SI - Vse o poletni šoli 2015

Mediteranska poletna šola "Inovativnost v podjetništvu" bo pri udeležencih vzpodbudila in razvijala kreativnost in inovativnost z namenom prepoznavanja, oblikovanja in razvoja mednarodnih poslovnih priložnosti. Poslovne ideje, ki temeljijo na inovativnih pristopih k obstoječim rešitvam, so namreč osnova za uspešen začetek in trajno rast novih podjetij, ob tem pa so tudi odlično izhodišče za iskanje mednarodnih poslovnih priložnosti.

 

Ključni poudarek poletne šole bo na praktičnem razvoju kreativnega razmišljanja udeležencev in oblikovanja inovacij na področju podjetništva s pomočjo t.i. inovacijske delavnice. Gre za interaktivno, dinamično učno okolje, ki bo problemsko usmerjeno ter bo vzpodbujalo dvosmerno komunikacijo med udeleženci in predavatelji. Ob tem bo poletna šola udeležencem podala tudi vsa potrebna teoretična znanja za razumevanje mednarodnega gospodarskega in družbenega okolja, v katerem naj bi bile tovrstne inovativne poslovne ideje nato implementirane. Poglobljeno bodo predstavljeni različni vidiki podjetništva, področje razvoja in raziskav ter izboljšav produktov, novi tržni pristopi in ostala znanja, ki so nujno potrebna za uspešno izvedbo tako oblikovane poslovne ideje. Prav tako se bodo posamezna predavanja in delavnice osredotočile na prikaz zadnjih smernic gospodarskega razvoja znotraj držav članic Evropske unije, analizo mednarodnega gospodarskega in družbenega okolja ter predvsem predstavile možnosti in načine razvoja novih podjetij, oblikovanih na osnovi inovacij, kot sredstva za premostitev globalne ekonomske recesije.

 

Regionalna podjetja bodo s poletno šolo imela priložnost pridobiti dragocene rešitve za njihove izzive, s katerimi se trenutno soočajo. Izpostaviti je potrebno tudi pozitivne eksternalije tovrstnih učnih okolij z mednarodnimi udeleženci, kot so možnost spoznavanja drugih kultur preko tujih udeležencev, razvoj učnih vsebin in metod predavateljev, posodobitev študijskih programov visokošolske institucije in mednarodna izmenjava izkušenj predavateljev. Pričakovani rezultati poletne šole vključujejo motivirane udeležence z razvitim občutkom za drugačen pristop k podjetniškim idejam ter pridobljenim znanjem, potrebnim pri implementaciji njihovih idej v mednarodnem okolju, predavatelje, ki bodo vzpodbujali bolj interaktivno učno okolje, in vzpostavljeni odnosi med akademskim okoljem ter gospodarskim sektorjem z možnostmi prenosa medsebojnih znanj in izkušenj. Najpomembnejši rezultat tovrstnega programa so neposredne rešitve na osnovi inovacijske delavnice v obliki novih produktov, tržnih idej in novih pristopov k delovnim procesom za ponujene poslovne izzive s strani regionalnega gospodarstva.

 
Študenti, ki bodo uspešno končali program, bodo pridobili 6 ECTS kreditnih točk pri predmetu Inovativnost v podjetništvu.

 

Prijava udeležencev je možna preko elektronske prijave.

Pomembni datumi:

Odprtje prijave:            1. november 2014
Rok za prijavo:             20. junij 2015 (rok je bil podaljšan)
Obvestilo o sprejemu:  1. maj 2015

Datum poletne šole :    22. junij - 3. julij 2015

Število udeležencev za mediteranske poletne šole je omejeno na 40 študentov.

 

Kotizacija:

Kotizacija Mediteranske poletne šole znaša 250 EUR.
DDV je vključen v ceno.

Kotizacija vključuje:
- udeležbo v programu poletne šole,

- nastanitev za trajanje programa v Hostlu Trobenta in Oblak v Portorožu,- študijski obiski in gradiva,

- družabni program,

- študijski obiski in gradiva.

V kotizacijo niso vključeni potni stroški udeležencev, obroki in druge aktivnosti, ki niso vključene v program poletne šole.

 

Podrobnosti bančnega nakazila:
Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije
Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija
Naziv banke: Banka Celje, d.d.
Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija
SWIFT koda: SBCESI2X
IBAN: SI56 0600 0096 6241 355
Sklicna številka: številka prejetega potrdila  

 

Program:
Kraj dogodka: prostori EMUNI Univerze, Sončna pot 20, Portorož, Slovenija

Program: kliknite tukaj.  

Kontakt:

        

 

Marko Smrkolj, univ. dipl. soc.

marko.smrkolj@mfdps.si

 

Goran Đaković, MSc, Kraljevina Nizozemska

goran.dakovic@mfdps.si

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje, Slovenija

Tel: +386 3 425 82 28

Fax: +386 3 425 82 22

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Still have questions? Contact us at summer.school@issbs.si
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej